ข้อมูลทั่วไป
ชื่อผู้ใช้: 12901317
ชื่อ-นามสกุล: สารีฟะห์ กาจิ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน
วันที่ลงทะเบียน: 19 เมษายน 2555 03:11
เข้าสู่ระบบล่าสุด: 6 กันยายน 2560 13:28
สถานะ: ออฟไลน์
หน่วยงานที่ดูแล
โรงพยาบาลสิงหนคร
บทบาทหน้าที่
ผู้ดูแลหน่วยงาน