ข้อมูลทั่วไป

ที่อยู่: 7 ม.6 ต.บ้านกลาง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000
ประเภท: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
จำนวนเตียง: อัตราการครองเตียง:
จำนวนผู้ป่วยใน: จำนวนผู้ป่วยนอก:
จำนวนพนักงาน: