ข้อมูลทั่วไป

ที่อยู่: 30/2 ถ.เพรชเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110
ประเภท: โรงพยาบาลทั่วไป
จำนวนเตียง: อัตราการครองเตียง:
จำนวนผู้ป่วยใน: จำนวนผู้ป่วยนอก:
จำนวนพนักงาน: