ข้อมูลทั่วไป

ที่อยู่: ม.2 ต.ไทรเดี่ยว อ.คลองหาด จ.สระแก้ว
ประเภท: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
จำนวนเตียง: อัตราการครองเตียง:
จำนวนผู้ป่วยใน: จำนวนผู้ป่วยนอก:
จำนวนพนักงาน: