ข้อมูลทั่วไป

ที่อยู่: - ม.10 ต.โคกปี่ฆ้อง อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว 27000
ประเภท: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
จำนวนเตียง: อัตราการครองเตียง:
จำนวนผู้ป่วยใน: จำนวนผู้ป่วยนอก:
จำนวนพนักงาน: