ข้อมูลทั่วไป

ที่อยู่: ม.2 ต.พระเพลิง อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว
ประเภท: สถานีอนามัย
จำนวนเตียง: อัตราการครองเตียง:
จำนวนผู้ป่วยใน: จำนวนผู้ป่วยนอก:
จำนวนพนักงาน: