ข้อมูลทั่วไป

ที่อยู่: ต.สาวอ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส
ประเภท: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
จำนวนเตียง: อัตราการครองเตียง:
จำนวนผู้ป่วยใน: จำนวนผู้ป่วยนอก:
จำนวนพนักงาน: 0