ข้อมูลทั่วไป

ที่อยู่: ม.2 ต.เรียง อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 96150
ประเภท: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
จำนวนเตียง: อัตราการครองเตียง:
จำนวนผู้ป่วยใน: จำนวนผู้ป่วยนอก:
จำนวนพนักงาน: 0