ข้อมูลทั่วไป

ที่อยู่: 97 ม.3 ต.สุวารี อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 96150
ประเภท: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
จำนวนเตียง: อัตราการครองเตียง:
จำนวนผู้ป่วยใน: จำนวนผู้ป่วยนอก:
จำนวนพนักงาน: 0