ข้อมูลทั่วไป

ที่อยู่: ม.8 ถ.ธนะวิถี ต.โคกสูง อ.อำเภอโคกสูง จ.สระแก้ว 27120
ประเภท: หน่วยงานอื่นๆ
จำนวนเตียง: อัตราการครองเตียง:
จำนวนผู้ป่วยใน: จำนวนผู้ป่วยนอก:
จำนวนพนักงาน: 47