ข้อมูลทั่วไป

ที่อยู่: - ม.1 ถ.ท่าอุเทน-กุสุมาลย์ ต.โพนสวรรค์ อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม 48190
ประเภท: หน่วยงานอื่นๆ
จำนวนเตียง: อัตราการครองเตียง:
จำนวนผู้ป่วยใน: จำนวนผู้ป่วยนอก:
จำนวนพนักงาน: 4