ข้อมูลทั่วไป

ที่อยู่: 71 ม.13 ต.กระบี่น้อย อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ 81000
ประเภท: หน่วยงานอื่นๆ
จำนวนเตียง: อัตราการครองเตียง:
จำนวนผู้ป่วยใน: จำนวนผู้ป่วยนอก:
จำนวนพนักงาน: 8