ข้อมูลทั่วไป

ที่อยู่: ม.9 ต.โพธิ์เก้าต้น อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
ประเภท: โรงเรียน
จำนวนเตียง: อัตราการครองเตียง:
จำนวนผู้ป่วยใน: จำนวนผู้ป่วยนอก:
จำนวนพนักงาน: 107