ข้อมูลทั่วไป

ที่อยู่: 0 ม.2 ถ.บ้านป่าไร่ ต.ป่าไร่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 27120
ประเภท: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
จำนวนเตียง: อัตราการครองเตียง:
จำนวนผู้ป่วยใน: จำนวนผู้ป่วยนอก:
จำนวนพนักงาน: