ข้อมูลทั่วไป

ที่อยู่: ม.4 ต.คลองท่อมเหนือ อ.คลองท่อม จ.กระบี่
ประเภท: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
จำนวนเตียง: อัตราการครองเตียง:
จำนวนผู้ป่วยใน: จำนวนผู้ป่วยนอก:
จำนวนพนักงาน: