ข้อมูลทั่วไป

ที่อยู่: ต.ปากน้ำ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
ประเภท: สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด