1. ไม่สามารถลงทะเบียนได้

ตอบ  หากท่านไม่สามารถลงทะเบียนได้ นั่นหมายถึงหน่วยงานของท่านได้ลงทะเบียนไปแล้ว ทั้งนี้ Website จะอนุญาตให้สมัครได้เพียงชื่อเดียว

ท่านสามารถค้นหาชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเพื่อใช้งานต่อเนื่องได้ ตามวิธีการในข้อ 2 แต่หากท่านจะสมัครใหม่ โปรดติดต่อ Admin ที่ 02-590-4253

เพื่อลบชื่อผู้ใช้เดิม ก่อนทำการสมัครใหม่

หมายเหตุ การสมัครใหม่จะทำให้ข้อมูลของหน่วยงานท่านไม่เกิดความต่อเนื่อง ข้อมูล Carbonfootprint จะต้องเริ่มกรอกใหม่ทั้งหมด

2. ลืมชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่าน

ตอบ  2.1 ค้นหาชื่อผู้ใช้โดย เลือกหัวข้อ รายชื่อ เลือก รายชื่อสถานบริการสาธารณสุขที่สมัครทั้งหมด พิมพ์ชื่อหน่วยงานของท่าน

ในช่องค้นหา เช่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านห้วยผึ้ง ก็พิมพ์สั้นๆ บ้านห้วยผึ้ง เป็นต้น ชื่อผู้ใช้จะอยู่ในช่องแรกของตาราง

        2.2 เปลี่ยนรหัสผ่านโดย เลือกหัวข้อ เข้าสู่ระบบ เลือก ลืมรหัสผ่าน เลือก ชื่อหน่วยงานของท่าน ตอบคำถามกันลืม

และ ตั้งรหัสผ่านใหม่ (6-8 ตัว) 2 ครั้ง เหมือนกัน

หมายเหตุ กรณีที่ไม่ทราบคำตอบของ คำถามกันลืม สามารถโทรสอบถาม Admin ได้ที่ 02-590-4253

3. ไม่ทราบระยะทางโดยสารเครื่องบิน

ตอบ ท่านสามารถหาข้อมูลระยะทางต่อเที่ยวโดยประมาณได้จาก google โดย

        3.1 เลือกหัวข้อแผนที่ที่มุมบนซ้าย

        3.2 เลือก Labs ของแผนที่ที่มุมซ้ายล่าง ดังรูป

      3.3 เลือกเปิดการใช้งานเครื่องมือวัดระยะ ดังรูป

      3.4 เลือก รูปไม้บรรทัดสีฟ้า ที่มุมซ้ายล่างของแผนที่

      3.5 คลิ๊กที่จุดเริ่มต้นบนแผนที่ 1 ครั้ง และคลิ๊กจุดหมายปลายทางบนแผนที่อีก 1 ครั้ง

จะเห็นระยะทางมีหน่วยเป็นกิโลเมตรอยู่ด้านซ้าย

4. ไม่ได้ตรวจ BOD ก่อนเข้าระบบบำบัด

ตอบ กรณีนี้ไม่สามารถใช้ BOD น้ำทิ้ง มาทดแทนได้ และต้องทำการส่งตรวจตัวอย่างอย่างน้อยปีละ 3 ครั้ง หรือ ทุกๆ 4 เดือน

เพื่อนำค่าที่ได้มาใช้แทนค่าของเดือนใกล้เคียงกัน โดยราคาค่าส่งตรวจจะอยู่ที่ประมาณตัวอย่างละ 500 บาท