ที่อยู่

สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม,
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ
อ.เมือง จ.นนทบุรี
11000

โทรศัพท์ : 0-2590-4255
แฟกซ์ : 0-2590-4255