กล่องโคมไฟฟ้ารีไซเคิล โรงพยาบาลอินทร์บุรีกล่องโคมไฟฟ้า นำกลับมาใช้ใส่หลอดบลูไลท์ เพื่อใช้ส่องเด็กทารกเพื่อลดอาการตัวเหลืองจากด้านล่างกล่องโคมไฟฟ้า นำกลับมาใช้ใส่หลอดบลูไลท์ เพื่อใช้ส่องเด็กทารกเพื่อลดอาการตัวเหลืองจากด้านล่าง

ประโยชน์

      - ใช้ส่องเด็กทารกเพื่อลดอาการตัวเหลือง

      - เป็นการนำกล่องโคมไฟเก่ามาใช้ใหม่

      - ใช้ส่องเด็กทารกเพื่อลดอาการตัวเหลือง

 


ประเภทข่าว: องค์ความรู้/นวัตกรรม

สร้าง/แก้ไขเมื่อ: 9/16/2013 2:41:10 PM

สร้างโดย: admin