“การตอบแบบประเมินความพึงพอใจและแบบตอบรับการสนับสนุนหนังสือ”

cover image


ตามที่กรมอนามัยได้จัดส่งสนับสนุนหนังสือแนวทางการดำเนินงาน GREEN & CLEAN Hospital และหนังสือแนวทางการจัดการมูลฝอย ส้วม และสิ่งปฏิกูลในโรงพยาบาล เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน GREEN & CLEAN Hospital ให้กับ โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ศูนย์อนามัยที่ 1-13 นั้น

เพื่อประโยชน์ในการติดตามการสนับสนุนและการพัฒนาคู่มือหรือหนังสือให้ดีขึ้น ขอความกรุณาตอบแบบสอบถามความพึงพอใจและแบบตอบรับตาม Link ดังต่อไปนี้

https://docs.google.com/forms/d/e/FAIpQLScDSDntSY-tXBkEcFlZrBdSWtv_WNtCckx-WlKUYteFllA/viewform

หรือหากท่านใช้โทรศัพท์มือถือสามารถแสกน QR code ดังภาพ เพื่อเข้าสู่หน้าแบบประเมิน


ประเภทข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

สร้าง/แก้ไขเมื่อ: 1/16/2017 1:38:21 PM

สร้างโดย: admin