ภาพจากพิธีการมอบรางวัลเชิดชูเกียรติด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ประจำปี ๒๕๕๘

cover image


รางวัลสถานบริการสาธารณสุขต้นแบบลดโลกร้อน ประจำปี ๒๕๕๘

ในวันจันทร์ที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

สามารถ Download ภาพการรับรางวัลได้ที่

https://www.facebook.com/env.health.thai/media_set?set=a.1036438219739021.1073741921.100001185577513&type=3&pnref=story


แหล่งที่มาของข่าว: https://www.facebook.com/env.health.thai/media_set?set=a.1036438219739021.1073741921.100001185577513&type=3&pnref=story

ประเภทข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

สร้าง/แก้ไขเมื่อ: 7/13/2016 12:14:58 PM

สร้างโดย: admin