สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี ชวนคนสิงห์ฯ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ในวันลอยกระทง

cover image


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี ชวนคนสิงห์ฯ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ในวันลอยกระทง

      นายแพทย์ปรารถนา ประสงค์ดี  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี  ชวนคนสิงห์ฯ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ในวันลอยกระทง ด้วยวิธีปฏิบัติง่ายๆ  ตามคำแนะนำของท่านอธิบดีกรมอนามัย 5 วิธี ดังนี้

1. ครอบครัวเดียวกัน ลอยด้วยกัน (1 ครอบครัว 1 กระทง)

2. เลือกกระทงขนาดเล็กแทนขนาดใหญ่

3. เลือกวัสดุทำกระทงจากวัสดุธรรมชาติที่ไม่ทำให้เกิดน้ำเสีย หรือวัสดุสามารถนำมาใช้ประโยชน์ต่อไปได้

4. เลือกกระทงที่ใช้วัสดุที่ไม่หลากหลายเกินไป เพื่อลดภาระการคัดแยกก่อนนำไปกำจัด และไม่มีองค์ประกอบที่ย่อยสลายยาก เช่น เข็มหมุด พลาสติก โฟม เพื่อลดขยะในแหล่งน้ำ

5. ลอยกระทงออนไลน์  เพื่อลดปริมาณขยะ (ลอยกระทงออนไลน์ คลิกที่นี่)


ประเภทข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

สร้าง/แก้ไขเมื่อ: 11/25/2015 1:34:36 PM

สร้างโดย: โรงพยาบาล43