สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยองประเมินรพ.สต.ดีเด่นระดับจังหวัด

cover image


คณะผู้ตรวจประเมินสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยองร่วมตรวจประเมินรพ.สต.ดีเด่นระดับจังหวัด ที่รพ.สต.บ้านคลองน้ำแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง


ประเภทข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

สร้าง/แก้ไขเมื่อ: 11/25/2015 1:43:11 PM

สร้างโดย: โรงพยาบาล52