โรงพยาบาลปลอดโฟมโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ได้รับรางวัลโรงพยาบาลปลอดโฟม จากอธิบดีกรมอนามัย ในวันสิ่งแวดล้อมโลก เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2558 ซึ่งมีรพ.ที่ได้รับทั้งหมด 44 รพ.จากทั่วประเทศค่ะ


ประเภทข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

สร้าง/แก้ไขเมื่อ: 6/11/2015 12:34:35 PM

สร้างโดย: mameawd