นิทรรศการวันสิ่งแวดล้อมโลก

cover image


งานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย โรงพยาบาลสุไหงปาดี อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส ได้จัดนิทรรศการเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายน ในงานมหกรรมวิชาการโรงพยาบาลสุไหงปาดี วันที่ 4-5 มิถุนายน 2558 โดยใช้ชื่อนิทรรศการว่า "รักษ์เรา รักษ์โลก" ในซุ้มนิทรรศการ เน้นในเรื่องการนำขยะมารีไซเคิล เป็นสิ่งของต่างๆ การปลูกผักในภาชนะที่ไม่ใช้แล้ว มีการจำหน่ายสิ่งประดิษฐ์จากขยะรีไซเคิลโดยประชาชน และการแสดงสิ่งของที่ประดิษฐ์จากขยะ โดยนักเรียนจากโรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี ในงานนี้มีประชาชนและนักเรียนเข้าชมนิทรรศการเป็นจำนวนมาก


ประเภทข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

สร้าง/แก้ไขเมื่อ: 6/9/2015 11:11:38 AM

สร้างโดย: naiakarin