ธนาคารขยะรีไซเคิลตำบลมาย อ.บ้านม่วง จ.สกลนครโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมาย ได้มีกิจกรรมเปิดธนาคารขยะรีไซเคิลอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ตั้นปี 2557เป็นต้นมา มีการรับสมัครสามชิกเพิ่ม บริการฝาก-ถอน โดยมีเจ้าหน้าที่ของธนาคาร ทำการคัดแยก ชั่งน้ำหนัก คำนวณเป็นเงิน แล้วบันทึกลงสมุดคู่ฝาก โดยใช้ราคาที่ทางรพ.สต.มาย ประสานกับร้านรับซื้อของเก่า เป็นเกณฑ์ในการกำหนดราคา รายได้ของกิจกรรมนำมาเป็นเงินปันผลแก่สมาชิกและรางวัลสิ้นปี  ส่งเสริมให้ร้านค้าในชุมชนปลอดถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะในชุมชน การดำเนินกิจกรรมดังกล่าวได้รับกระแสตอบรับและความร่วมมือจากประชาชนเป็นอย่างดี  นอกจากนี้หน่วยงานของเรายังเป็นแหล่งศึกษาดูงานของหน่วยงานต่างที่สนใจอีกด้วย


ประเภทข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

สร้าง/แก้ไขเมื่อ: 4/21/2015 5:34:34 PM

สร้างโดย: 0747805