กาลักน้ำ ในลานตากระบบบำบัดน้ำเสียโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุงปัญหา

 1. ตะกอนหนักในบ่อน้ำเสียแบบ AS ละเอียดมาก เมื่อตกตะกอนบนพื้นทรายจะทำให้น้ำเสียไหลผ่านยากทำให้ตะกอนแห้งช้า
 2. ตะกอนเบาในน้ำเสียแบบ AS  ละเอียดมากๆ เกาะตัวเป็นแผ่นหนา ลอยอยู่บนผิวน้ำเสียในลานตาก ปิดแสงแดดและกันความร้อนจากแสงอาทิตย์

ความสำคัญ     สามารถดูดน้ำเสียระหว่างตะกอนหนักและตะกอนเบาอย่างมีประสิทธิภาพ

วิธีการแก้ไข    โดยทำท่อดูดน้ำแบบกาลักน้ำ ดูดน้ำเสีย ระหว่างกลางตะกอนหนักและตะกอนเบา ภายในไม่กี่ชั่วโมงตะกอนหนักและตะกอนเบา จะอยู่รวมกันรับแสงแดดและรับความร้อนจากดวงอาทิตย์ พร้อมๆ กัน

     อุปกรณ์  มีดังนี้

 1. ท่อ PVC  ขนาด 1 ½ นิ้ว ความยาวตามความจำเป็น (สถานที่)
 2. ข้องอ PVC  ขนาด 1 ½ นิ้ว ประมาณ 6-8 ตัว
 3. บอนวาล์ว ขนาด 1 ½ นิ้ว จำนวน 2 ตัว
 4. ข้อต่อเกลียวนอก ขนาด 1 ½ นิ้ว จำนวน 4 ตัว
 5. สามทาง ขนาด 1 ½ นิ้ว 1 ตัว
 6. กาว PVC  1 กระป๋อง
 7. กรงเหล็กทรงกรมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 40  ซม. สูง  90  ซม. พร้อมมุ้งลวดพันรอบ 4 - 6 ชั้น

     วิธีทำ   รายละเอียดตามภาพประกอบและแบบแปลนบ่อบำบัดน้ำเสีย  รพร.บ้านดุง

 

    

วิธีใช้

 1. สูบน้ำเสียเข้าลานตากเสร็จแล้วทิ้งช่วงประมาณ 2-3 ชม. เพื่อให้ตะกอนหนักจมบนพื้นทรายกรอง ตะกอนเบาจะลอยตัวเกาะกันบนผิวน้ำ
 2. ปิดบอนวาล์วตัวล่าง (ตัวปลายท่อ คลองสัมผัสคลอรีน)
 3. เปิดบอนวาล์วตัวบนเติมน้ำให้เต็มท่อส่งน้ำ   ปิดบอนวาล์ว
 4. ปิดบอนวาล์วตัวบนก่อน เปิดบอนวาล์วตัวล่างตามความเหมาะสม

ประเภทข่าว: องค์ความรู้/นวัตกรรม

สร้าง/แก้ไขเมื่อ: 9/16/2013 2:32:52 PM

สร้างโดย: admin