โรงตากผ้า 3 ฤดู พลังงานแสงอาทิตย์ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึงโรงตากผ้า 3 ฤดู  พลังงานแสงอาทิตย์ โดยประยุกต์การใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์แทนเครื่องอบผ้า

              หลักการทำงาน  เป็นการใช้พลังงานทดแทนจากการรวมพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งทำให้ผ้าแห้งเร็วกว่าปกติที่ตากกลางแดดธรรมดา โดยใช้โรงตากผ้าเรือนกระจก โดยให้กระจกใสเอียงทำมุม 15–30 องศากับพื้นราบ อุณหภูมิภายในจะแตกต่างกับอุณหภูมิกลางแดด ประมาณ 5-6 องศาเซลเซียส ในปลายฤดูฝน

              ผลที่ได้รับ ส่งผลให้โรงพยาบาลสามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าจากเครื่องอบผ้าได้วันละประมาณ 50 หน่วย อีกทั้งยังสามารถลดค่าใช้จ่ายในการซื้อเครื่องอบผ้าของทางโรงพยาบาลด้วย

 

 


ประเภทข่าว: องค์ความรู้/นวัตกรรม

สร้าง/แก้ไขเมื่อ: 9/16/2013 12:17:03 PM

สร้างโดย: admin