มุมแลกเปลี่ยน

นักศึกษาม.อุบลราชธานี ศึกษาดูงานการเลี้ยงไส้ดินเพื่อกำจัดขยะอินทรีย์

นักศึกษาม.อุบลราชธานี ศึกษาดูงานการเลี้ยงไส้ดินเพื่อกำจัดขยะอินทรีย์

โรงคัดแยกขยะ โรงพยาบาลสิงหนคร

 โรงพยาบาลสิงหนคร มีการคัดแยกขยะในแต่ละแผนกและขายให่กับภายนอกอย่างไม่เป็นระบบมาตลอด จนเมื่อปี 2558 ได้มีการจัดสร้างโรงคัดแยกขยะ พร้อมให้บริการให้กับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน รวมถึงการสร้างระบบการจัดการขยะที่มีมากขึ้น ยังสามารถเพิ่มรายได้ให้โรงพ...

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยองประเมินรพ.สต.ดีเด่นระดับจังหวัด

คณะผู้ตรวจประเมินสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยองร่วมตรวจประเมินรพ.สต.ดีเด่นระดับจังหวัด ที่รพ.สต.บ้านคลองน้ำแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการเชิญชวนประชาชน "ทำบุญวันเกิด ด้วยการปลูกต้นไม้"

        การทำบุญวันเกิดนั้นทำได้หลายรูปแบบ ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการจึงเชิญชวนให้ประชาชนทุกคนร่วมกันทำบุญวันเกิดด้วยการปลูกต้นไม้ เพราะในปัจจุบันประเทศไทยของเราต้องประสบกับปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะมลพิษทางอากาศที่เ...

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี ชวนคนสิงห์ฯ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ในวันลอยกระทง

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี ชวนคนสิงห์ฯ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ในวันลอยกระทง       นายแพทย์ปรารถนา ประสงค์ดี  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี  ชวนคนสิงห์ฯ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ในวันลอยกระทง ด้วยวิธีปฏิบัติง่ายๆ  ตาม...

การตรวจแปลงผักและผลไม้เกษตรกรที่อยู่ในเครือข่ายสีเขียวของโรงพยาบาลหัวหิน

เกษตรกรที่เข้าโครงการกับโรงพยาบาลหัวหินด้วยการปลูกผักไว้บริโภคในครัวเรือน หรือรวมพลังเป็นกลุ่ม เราสามารถรวมเกษตรกรเข้าสู่กลุมเครือข่ายสีเขียวในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมาจนได้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการกับทางโครงการและจำหน่ายผักปลอดสารที่โรงพยาบาลทุกวันอังค...

โรงพยาบาลปลอดโฟม

โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ได้รับรางวัลโรงพยาบาลปลอดโฟม จากอธิบดีกรมอนามัย ในวันสิ่งแวดล้อมโลก เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2558 ซึ่งมีรพ.ที่ได้รับทั้งหมด 44 รพ.จากทั่วประเทศค่ะ

นิทรรศการวันสิ่งแวดล้อมโลก

งานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย โรงพยาบาลสุไหงปาดี อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส ได้จัดนิทรรศการเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายน ในงานมหกรรมวิชาการโรงพยาบาลสุไหงปาดี วันที่ 4-5 มิถุนายน 2558 โดยใช้ชื่อนิทรรศการว่า "รักษ์เรา รักษ์โลก" ใ...

ธนาคารขยะรีไซเคิลตำบลมาย อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมาย ได้มีกิจกรรมเปิดธนาคารขยะรีไซเคิลอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ตั้นปี 2557เป็นต้นมา มีการรับสมัครสามชิกเพิ่ม บริการฝาก-ถอน โดยมีเจ้าหน้าที่ของธนาคาร ทำการคัดแยก ชั่งน้ำหนัก คำนวณเป็นเงิน แล้วบันทึกลงสมุดคู่ฝาก โดยใช้ราคาที...

ผักคู่บ้าน อาหารคู่โรค

การประกวดตำบลจัดการสุขภาพดีเด่นระดับจังหวัด รพ.สต.หนองม้า เป็นตัวแทนจัดบูธประกวด โดยได้ความร่วมมือจากหมู่บ้านต้นแบบในการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยการรับประทานอาหารจากผักปลอดสารเคมี และการสนับสนุนการใช้สมุนไพรพื้นบ้านควบคู่กับการรักษาของแพทย์...
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
วันนี้ 22
เมื่อวาน 125
สัปดาห์นี้ 556
สัปดาห์ที่แล้ว 728
เดือนนี้ 2,213
เดือนที่แล้ว 3,369
ปีนี้ 32,459
ปีที่แล้ว 26,046