มุมแลกเปลี่ยน

กิจกกรรม ธนาคารขยะรีไซเคิล ตำบลมาย อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร

โรงพยาบาลโรงส่งเสริมสุขภาพตำบลมายได้มีการดำเนินกิจกรรมลดโลกร้อน โดยการจัดตั้งธนาคารขยะรีไซเคิลตำบลมาย เริ่มต้นโครงการตั้งแต่ต้นเดือนมกราคม 2557  จนถึงปัจจจุบันและได้ดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง มีสมาชิกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่่องทุกครั้งที่เปิดทำการ...

กิจกรรมลดโลกร้อน รพ.สต.นาคำ อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร

ลดโลกร้อนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาคำ ตำบลนิคมน้ำอูน อำเภอนิคมน้ำอูน  จังหวัดสกลนคร            โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาคำ  อำเภอนิคมน้ำอูน  ...

สวนสมุนไพรโรงพยาบาลสุไหงปาดี

โรงพยาบาลสุไหงปาดี จัดสร้างสวนสมุนไพร เพื่อรวบรวมสมุนไพรท้องถิ่นและสมุนไพรหายาก เพื่อให้เป็นแหล่งศึกษาหาความรู้เรื่องสมุนไพร

ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี รับคณะศึกษาดูงาน จาก อบต.เอือดใหญ่ อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี

วันนี้ 22 สิงหาคม 2557 ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี รับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลเอือดใหญ่ อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี  ณ ศูนย์เรียนรู้สู่ความพอเพียงลดเสี่ยงโลกร้อน โดยการบรรยายจากหัวหน้ากลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อม นางไฉไล ช่างดำ  จา...

ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี ลงพื้นที่ จ.ยโสธร เพื่อประเมินรับรองสถานบริการสาธารณสุขลดโลกร้อน

ในระหว่างวันที่ 15-18 กรกฎาคม 2557  ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี ได้ลงพื้นที่ จ.ยโสธร เพื่อประเมินรับรองสถานบริการสาธารณสุขลดโลกร้อ ได้แก่ รพร.เลิงนกทา รพ.ทรายมูล รพ.สต.ติ้ว อ.ค้อวัง รพ.สต.โพธิ์ศรี อ.มหาชนะชัย รพ.สต.นากอก อ.เลิงนกทา รพ.สต.น...

ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพ่อหลวง

ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ หมู่ ๔ ตำบลศรีบรรพต อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส โดยมีการปลูกต้นไม้ร่วมกันของข้าราชการทุกภาคส่วนในอำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส

ลดโลกร้อน ฉบับเด็กแนว

แม้ในสภาวะความอึดอัดคับขันทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง และความอดยากในสังคม เริ่มทวีความรุนแรงเรื่อยๆ ทุกปี ธรรมชาติได้มีบทบาทลงโทษมนุษย์มากขึ้น จากธาตุทั้ง 4 ได้แก่ ดิน (ดินถล่ม ปัญหาดินไม่สามารถปลูกพืชได้ แผ่นดินไหว) น้ำ (น้ำท่วม ฝนกระหน่ำ สึนามิ) ลม (พ...

Carbon Footprint คือ???

Carbon Footprint คือ??? คาร์บอน ฟุตพริ้นท์ (Carbon Footprint) คือ ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมาจากผลิตภัณฑ์แต่ละหน่วย ตลอดวัฎจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ เริ่มต้นตั้งแต่การได้มาซึ่งวัตถุดิบ การขนส่ง การประกอบชิ้นส่วน การใช้งาน จนกระทั่งถึงการจัดการซา...

มหัศจรรย์พรรณไม้....

จังหวัดขอนแก่น เป็น 1 ใน 5 เมือง แห่ง MICE City ซึ่งเป็นการสนองนโยบายของภาครัฐด้านการสนับสนุนให้เกิดการประชุมและท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลในประเทศในอันที่จะก่อให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนภายในประเทศ ภายใต้อำนาจหน้าที่และสนองนโยบายของรัฐบาล ตลอดจนการที่เทศ...

ประชุมโปรแกรมลดโลกร้อน จ.กาฬสินธุ์

                  ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมถูกหยิบยกขึ้นเป็นปัญหาระดับโลก เนื่องจากทุกประเทศรวมทั้งประเทศไทยต่างได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ภัยธรรมชาติ ทั้งน้ำท่วม ภัยแล้ง แผ่นดินไหว หิมะตก ซึ่งนับว...
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
วันนี้ 115
เมื่อวาน 132
สัปดาห์นี้ 115
สัปดาห์ที่แล้ว 1,160
เดือนนี้ 2,874
เดือนที่แล้ว 6,329
ปีนี้ 18,773
ปีที่แล้ว 61,900