มุมแลกเปลี่ยน

โรงคัดแยกขยะ โรงพยาบาลสิงหนคร

 โรงพยาบาลสิงหนคร มีการคัดแยกขยะในแต่ละแผนกและขายให่กับภายนอกอย่างไม่เป็นระบบมาตลอด จนเมื่อปี 2558 ได้มีการจัดสร้างโรงคัดแยกขยะ พร้อมให้บริการให้กับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน รวมถึงการสร้างระบบการจัดการขยะที่มีมากขึ้น ยังสามารถเพิ่มรายได้ให้โรงพ...

สสจ.ตรัง ร่วมกับ รพ.กันตัง จัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์กิจกรรมลดโลกร้อน

           เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง ได้ร่วมกับโรงพยาบาลกันตังออกบู๊ตนิทรรศการ "โครงการสาธารณสุขร่วมใจรณรงค์ลดโลกร้อน" ที่ โรงพยาบาลส่งเสริมกิจภาพกันตังใต้ ซึ่งในวันดังกล่...

Yala say no to foam

  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ(MOU) กับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ทุกแห่ง  ในการ ลด ละ เลิก ใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร พร้อมกันทั้งจังหวัด

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยองประเมินรพ.สต.ดีเด่นระดับจังหวัด

คณะผู้ตรวจประเมินสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยองร่วมตรวจประเมินรพ.สต.ดีเด่นระดับจังหวัด ที่รพ.สต.บ้านคลองน้ำแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการเชิญชวนประชาชน "ทำบุญวันเกิด ด้วยการปลูกต้นไม้"

        การทำบุญวันเกิดนั้นทำได้หลายรูปแบบ ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการจึงเชิญชวนให้ประชาชนทุกคนร่วมกันทำบุญวันเกิดด้วยการปลูกต้นไม้ เพราะในปัจจุบันประเทศไทยของเราต้องประสบกับปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะมลพิษทางอากาศที่เ...

ลอยกระทง.....รักษ์โลก

ลอยกระทง............ด้วยวัสดุธรรมชาติ  เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม แหล่งน้ำและสิ่งมีชีวิตในแหล่งน้ำ เพื่อโลกของเรา.....................   ด้วยความปราถนาดี  จาก สสจ.กระบี่  ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

แยกขยะ เพื่อโลก เพื่อเรา

การดำเนินงานเพื่อจัดการขยะมูลฝอยที่ผ่านมา ท้องถิ่นส่วนใหญ่สามารถให้บริการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยได้มากขึ้น ทำให้ปัญหาขยะตกค้างน้อยลง แต่ยังมีปัญหากำจัดขยะมูลฝอยไม่ถูกสุขลักษณะอยู่มากตกค้างน้อยลง แต่ยังมีปัญหากำจัดขยะมูลฝอยไม่ถูกสุขลั...

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี ชวนคนสิงห์ฯ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ในวันลอยกระทง

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี ชวนคนสิงห์ฯ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ในวันลอยกระทง       นายแพทย์ปรารถนา ประสงค์ดี  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี  ชวนคนสิงห์ฯ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ในวันลอยกระทง ด้วยวิธีปฏิบัติง่ายๆ  ตาม...

สสจ.มุกดาหารและเทศบาลเมืองมุกดาหาร จัดทำโครงการ ธนาคารพลังงานรีไซเคิล (ฺENERGY RECYCLE BANK)

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหารร่วมกับเทศบาลเมืองมุกดาหาร ได้จัดทำโครงการธนาคารพลังงานรีไซเคิล  (ฺENERGY RECYCLE BANK) เพื่อนำน้ำมันเก่าที่เหลือที่การทอดนำมารวบรวมและนำไปรีไซเคิล อย่างถูกวิธี โดยได้รับความร่วมมือจากพ่อค้าแม่ค้าร้านอาหา...

ประหยัดพลังงาน เพื่อท่าน เพื่อเรา

โรงพยาบาลมุกดาหารขอเชิญชวนท่านร่วมกิจกรรม “ประหยัดพลังงาน เพื่อท่าน เพื่อเรา” ในกิจกรรมลดการใช้สิฟท์ เพื่อท่าน : ขึ้น  1-2 ชั้น ใช้บันไดแทนการใช้ลิฟท์ เพื่อให้เกิดการเผาผลาญพลังงานในร่างกาย  เพิ่มพลังให้สมองฉับไว ร่างกายแข็งแรง ...
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
วันนี้ 21
เมื่อวาน 84
สัปดาห์นี้ 344
สัปดาห์ที่แล้ว 550
เดือนนี้ 2,209
เดือนที่แล้ว 2,243
ปีนี้ 16,799
ปีที่แล้ว 47,170