มุมแลกเปลี่ยน

การตรวจแปลงผักและผลไม้เกษตรกรที่อยู่ในเครือข่ายสีเขียวของโรงพยาบาลหัวหิน

เกษตรกรที่เข้าโครงการกับโรงพยาบาลหัวหินด้วยการปลูกผักไว้บริโภคในครัวเรือน หรือรวมพลังเป็นกลุ่ม เราสามารถรวมเกษตรกรเข้าสู่กลุมเครือข่ายสีเขียวในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมาจนได้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการกับทางโครงการและจำหน่ายผักปลอดสารที่โรงพยาบาลทุกวันอังค...

โรงพยาบาลปลอดโฟม

โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ได้รับรางวัลโรงพยาบาลปลอดโฟม จากอธิบดีกรมอนามัย ในวันสิ่งแวดล้อมโลก เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2558 ซึ่งมีรพ.ที่ได้รับทั้งหมด 44 รพ.จากทั่วประเทศค่ะ

นิทรรศการวันสิ่งแวดล้อมโลก

งานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย โรงพยาบาลสุไหงปาดี อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส ได้จัดนิทรรศการเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายน ในงานมหกรรมวิชาการโรงพยาบาลสุไหงปาดี วันที่ 4-5 มิถุนายน 2558 โดยใช้ชื่อนิทรรศการว่า "รักษ์เรา รักษ์โลก" ใ...

ธนาคารขยะรีไซเคิลตำบลมาย อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมาย ได้มีกิจกรรมเปิดธนาคารขยะรีไซเคิลอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ตั้นปี 2557เป็นต้นมา มีการรับสมัครสามชิกเพิ่ม บริการฝาก-ถอน โดยมีเจ้าหน้าที่ของธนาคาร ทำการคัดแยก ชั่งน้ำหนัก คำนวณเป็นเงิน แล้วบันทึกลงสมุดคู่ฝาก โดยใช้ราคาที...

ผักคู่บ้าน อาหารคู่โรค

การประกวดตำบลจัดการสุขภาพดีเด่นระดับจังหวัด รพ.สต.หนองม้า เป็นตัวแทนจัดบูธประกวด โดยได้ความร่วมมือจากหมู่บ้านต้นแบบในการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยการรับประทานอาหารจากผักปลอดสารเคมี และการสนับสนุนการใช้สมุนไพรพื้นบ้านควบคู่กับการรักษาของแพทย์...

กิจกกรรม ธนาคารขยะรีไซเคิล ตำบลมาย อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร

โรงพยาบาลโรงส่งเสริมสุขภาพตำบลมายได้มีการดำเนินกิจกรรมลดโลกร้อน โดยการจัดตั้งธนาคารขยะรีไซเคิลตำบลมาย เริ่มต้นโครงการตั้งแต่ต้นเดือนมกราคม 2557  จนถึงปัจจจุบันและได้ดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง มีสมาชิกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่่องทุกครั้งที่เปิดทำการ...

กิจกรรมลดโลกร้อน รพ.สต.นาคำ อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร

ลดโลกร้อนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาคำ ตำบลนิคมน้ำอูน อำเภอนิคมน้ำอูน  จังหวัดสกลนคร            โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาคำ  อำเภอนิคมน้ำอูน  ...

สวนสมุนไพรโรงพยาบาลสุไหงปาดี

โรงพยาบาลสุไหงปาดี จัดสร้างสวนสมุนไพร เพื่อรวบรวมสมุนไพรท้องถิ่นและสมุนไพรหายาก เพื่อให้เป็นแหล่งศึกษาหาความรู้เรื่องสมุนไพร

ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี รับคณะศึกษาดูงาน จาก อบต.เอือดใหญ่ อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี

วันนี้ 22 สิงหาคม 2557 ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี รับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลเอือดใหญ่ อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี  ณ ศูนย์เรียนรู้สู่ความพอเพียงลดเสี่ยงโลกร้อน โดยการบรรยายจากหัวหน้ากลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อม นางไฉไล ช่างดำ  จา...

ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี ลงพื้นที่ จ.ยโสธร เพื่อประเมินรับรองสถานบริการสาธารณสุขลดโลกร้อน

ในระหว่างวันที่ 15-18 กรกฎาคม 2557  ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี ได้ลงพื้นที่ จ.ยโสธร เพื่อประเมินรับรองสถานบริการสาธารณสุขลดโลกร้อ ได้แก่ รพร.เลิงนกทา รพ.ทรายมูล รพ.สต.ติ้ว อ.ค้อวัง รพ.สต.โพธิ์ศรี อ.มหาชนะชัย รพ.สต.นากอก อ.เลิงนกทา รพ.สต.น...
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
วันนี้ 32
เมื่อวาน 133
สัปดาห์นี้ 652
สัปดาห์ที่แล้ว 785
เดือนนี้ 986
เดือนที่แล้ว 4,371
ปีนี้ 40,286
ปีที่แล้ว 61,900